Aktuality

Pedagógovia FF UCM prednášajú v rámci svetových TOP 100 univerzít

07.02.2024
Pedagógovia FF UCM prednášajú v rámci svetových TOP 100 univerzít

Dňa 26. januára 2024 jeden z členov Katedry germanistiky FF UCM, PhDr. Ján Demčišák, PhD., vystúpil s pozvanou prednáškou na pôde Humboldtovej univerzity v Berlíne, ktorá je podľa celosvetového hodnotenia Times Higher Education (THE) World University Rankings 87. najlepšou univerzitou na svete a 4. nejlepšou v Nemecku.

Jeho prednáška pod názvom „Brecht v trojuholníku – k vzorom a schémam queerového čítania“ bola otvárajúcou prednáškou workshopu na tému „Texte – Queer – Lesen“ organizovanom interdisciplinárnym výskumným centrom s názvom „Kultúrne dejiny sexuality“, ktoré sa zaoberá otázkami súvisiacimi s kultúrnymi dejinami sexuality v 19. a 20. storočí z literárnej, kulturologickej a historickej perspektívy.

Táto pozvaná prednáška bola o to výnimočnejšia, že na spomínanom vedeckom podujatí zazneli celkovo príspevky len troch prednášajúcich a šlo o jediný príspevok tzv. zahraničnej germanistiky. Každá prednáška pritom otvárala samostatný diskusný blok a odbornú rozpravu v oblastiach „Queerové čítanie v praxi“, „Rola čitateľa/čitateľky“ a „Text a túžba“.

Cieľom všetkých troch pozvaných prednášok bolo priniesť diferencované pohľady a nové impulzy pre riešenie aktuálneho výskumného projektu na Inštitúte nemeckej literatúry HU v Berlíne, ktorý je venovaný metodológii queer reading a nemeckej literatúre rokov 1872-1994 písanej v znamení paragrafu 175. Projekt je financovaný významnou nadáciou Fritz Thyssen Stiftung.

Tešíme sa, že pracovníci FF UCM dosahujú také medzinárodné kvality, že ich výskum a hlas je cenený aj zo strany renomovaných odborníkov v zahraničí pri riešení iných vedeckých projektov.

https://www2.cms.hu-berlin.de/queer-reading/2023/12/22/texte-queer-lesen/ 

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy