Aktuality

Študent Katedry rusistiky sa stal Študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii humanitné vedy

15.12.2023
Študent Katedry rusistiky sa stal Študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii humanitné vedy

Projekt Študentská osobnosť Slovenska sa uskutočňuje pod záštitou prezidentky SR – J.E. Zuzany Čaputovej, pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied a jeho cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí.

V rámci 19. ročníka tejto prestížnej súťaže v kategórii humanitných vied bol ocenený poslucháč študijného programu Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii Martin Haba.

K tomuto významnému oceneniu mu blahoželáme a prajeme veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.
Zdroj: Katedra rusistiky FF UCM