Aktuality

Katedra germanistiky získala prestížne ocenenie Európska značka pre jazyky.

08.12.2023
Katedra germanistiky získala prestížne ocenenie Európska značka pre jazyky.

7.12.2023 si v Primaciálnom paláci v Bratislave prevzali zástupcovia oceneného Erasmus+ projektu prestížnu cenu Európska značka pre jazyky.

Ocenenie získali za projekt „Praktická príručka pre online vyučovanie nemeckého jazyka“ Erasmus+ 2020-1-SK01-KA226-SCH-094410, ktorý Katedra germanistiky koordinovala. Cieľom projektu je zatraktívniť a posilniť vyučovanie nemeckého jazyka s online podporou.

Viac o projekte: https://duo.germanistik-ucm.eu 

Európska značka pre jazyky je iniciatíva zameraná na podporu jazykového vzdelávania, ktorú už od roku 1998 koordinuje Európska komisia. Jej hlavným cieľom je zviditeľniť a oceniť inovačné projekty a iniciatívy v jazykovom vzdelávaní. V tomto ročníku bola cena udelená len jednej univerzite, nám.

Katedra germanistiky týmto potvrdzuje, že drží krok s najaktuálnejšími trendmi vo výuke cudzích jazykov. Cenu Európska značka pre jazyky už katedra získala v roku 2021. Opätovné získanie ocenenia v tomto roku potvrdzuje kvality a inovatívnosť katedry.

Viac o Európskej značke pre jazyky nájdete na: https://www.erasmusplus.sk/iniciativy-a-sutaze/ell/ 

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy