Aktuality

Workshopy pre študentov UCM v Trnave: Zvýš svoju hodnotu na trhu práce!

13.11.2023
Workshopy pre študentov UCM v Trnave: Zvýš svoju hodnotu na trhu práce!

Odkaz na registráciu: https://forms.office.com/e/r38gphTbcN 
Dokument v .pdf (TU).

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Zdroj: Oddelenie pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy