Aktuality

Prof. Peter Ďurčo, CSc., člen Katedry germanistiky FF UCM v Trnave, ocenený jednou z najprestížnejších cien Slovenskej akadémie vied!

09.11.2023
Prof. Peter Ďurčo, CSc., člen Katedry germanistiky FF UCM v Trnave, ocenený jednou z najprestížnejších cien Slovenskej akadémie vied!

Dňa 4. septembra 2023 sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach konalo slávnostné podujatie odovzdávania cien Slovenskej akadémie vied. Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. hneď v úvode pripomenul, že tieto ceny sú najstarším ocenením vedeckej práce na Slovensku a zároveň zdôraznil, že patria medzi najprestížnejšie ocenenia za výsledky vedeckovýskumnej práce či popularizáciu vedy. Jednou z cien, Cenou Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy, bol ocenený aj prof. Peter Ďurčo, CSc., dlhoročný člen Katedry germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Toto ocenenie je prejavom úcty a uznania jeho vedecko-výskumnej činnosti a sme veľmi radi, že jedným z laureátov je aj náš dlhoročný kolega.   

K oceneniu mu srdečne gratulujeme!

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. Mgr. Simona Fraštíková, PhD.
Zdroj: Katedra germanistiky FF UCM