Aktuality

Vzdelávacie centrum KRTKO - 3. MIESTO NÁRODNÉHO KOLA CELOEURÓPSKEJ SÚŤAŽE SME AWARDS 2023

25.10.2023
Vzdelávacie centrum KRTKO - 3. MIESTO NÁRODNÉHO KOLA CELOEURÓPSKEJ SÚŤAŽE SME AWARDS 2023

Naša študentka Bc. et Bc. Diana Gerbocová z Katedry psychológie FF UCM sa zúčastnila NÁRODNÉHO KOLA CELOEURÓPSKEJ SÚŤAŽE SME AWARDS 2023 a so svojím Vzdelávacím centrom KRTKO obsadila 3. MIESTO.

"Dojíma ma, že v konkurencii mnohých sme boli v top 3 súčasne s firmami, ktoré sa venujú výskumu rakoviny prsníka a PCR testovaniu (2.miesto) a zaoberajúce sa detekciou EKG záznamov (1.miesto)." (Bc. et Bc. Diana Gerbocová)

🔹KRTKO je metodickým, aplikačným a výskumno-vývojovým centrom pre špeciálne komunikačno-edukačné pomôcky. Poskytuje vysokošpecializované a odborné služby v oblasti rozvíjania kognitívneho, emocionálneho, sociálneho a psychomotorického vývinu a celkovej osobnosti bez obmedzenia veku.

🔹Centrum je autorom kompenzačnej pomôcky pre inak obdarené deti s názvom "HandCubeKeys". Ide o špeciálny komunikačno-edukačný systém, ktorý umožňuje ľahšie ovládanie PC, editáciu textov, ale aj vzdelávanie sa a rozvíjanie kognitívnych funkcií pomocou vlastných špeciálnych aplikácií. Dokáže sa individuálne prispôsobovať prakticky bez obmedzenia rôznym špecifickým požiadavkám podľa stupňa a druhu zdravotného znevýhodnenia.

🔹HandCubeKeys komunikátor pomáha konvertovať myšlienky a potreby užívateľa cez symbolické vyjadrenie do jasnej reči, umožňuje prístup k počítaču a tým otvára široké spektrum možností pre inklúziu do spoločnosti.

Viac informácií nájdete na ich webstránke https://krtkocentrum.sk/ 

Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: Oddelenie pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy