Aktuality

Workshop "Ako pracovať so študentom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami"

26.10.2023
Workshop "Ako pracovať so študentom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami"

Dňa 25. 10. 2023 sa na FF UCM v Trnave uskutočnil workshop "Ako pracovať so študentom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami."

V rámci workshopu boli odprezentované základné legislatívne predpoklady práce so študentom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, príklady z praxe, a účastníci taktiež využili možnosť aktívneho zapojenia sa do diskusie a pripravených praktických aktivít.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: Mgr. Veronika Michvocíková, PhD.
Zdroj: Katedra pedagogiky FF UCM