Aktuality

Členovia Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave v Srbsku

23.10.2023
Členovia Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave v Srbsku

Členovia Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave sa v dňoch 16.-20. októbra 2023 zúčastnili dvoch aktivít v rámci projektu Erasmus+ Inovácia a optimalizácia vzdelávacích nástrojov a prostriedkov výučby slovenčiny mimo územia Slovenska (2021-1-SK01-KA220-HED-000032157), ktoré sa uskutočnili v jednej z partnerských krajín v Srbsku na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade.

16. – 18. októbra 2023 sa uskutočnila projektová vzdelávacia aktivita (Learning, Teaching and Training Activity) pod názvom Špecifiká vyučovania slovenčiny mimo územia Slovenska s dôrazom na kolízne jazykové javy v slovenčine a srbčine a využitie efektívnych vyučovacích metód – pracovný seminár pre učiteľov slovenčiny základných a stredných škôl v Srbsku. 16. a 17. októbra 2023 odzneli plánované prednášky a uskutočnili sa zaujímavé workshopy pre študentov Oddelenia slovakistiky Univerzity v Novom Sade, ako i pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry základných a stredných škôl v Srbsku (18. októbra 2023 v priestoroch Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci). V dňoch 19. – 20. októbra 2023 stretnutie pokračovalo 2. nadnárodným projektovým stretnutím (2nd Transnational Project Meeting) za účasti tímov zo všetkých partnerských inštitúcií.

Viac o projekte: http://ksjl.ff.ucm.sk/sk/erasmus/ 

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.
Zdroj: Katedra slovenského jazyka a literatúry