Aktuality

Medzinárodná vedecká konferencia ICOLLE 2023

18.09.2023
Medzinárodná vedecká konferencia ICOLLE 2023

Členovia katedry pedagogiky FF UCM v Trnave, doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., Mgr. Veronika Michvocíková, PhD., PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. a PhDr. David Ivanovič, PhD. sa zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii ICOLLE 2023, ktorá sa uskutočnila v Brne v dňoch 12.9. a 13.9.2023. V rokovaní sekcií aktívne prezentovali výsledky spoločnej práce študentov a učiteľov Katedry pedagogiky zamerané na empirické šetrenia pracovnej spokojnosti učiteľov, digitalizácie edukačného procesu, práce triedneho učiteľa v edukačnom procese a analýzu kurzov vysokoškolskej pedagogiky.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
Zdroj: Katedra pedagogiky FF UCM