Aktuality

Dve členky Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM medzi „highlighted speakers“ prestížnej medzinárodnej konferencie.

18.09.2023
Dve členky Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM medzi „highlighted speakers“ prestížnej medzinárodnej konferencie.

V dňoch 15. - 17. septembra 2023 sa v Prahe uskutočnil 7. ročník prestížnej medzinárodnej konferencie ICR „Research in Education“, ktorá mala za cieľ spojiť akademickú obec, výskumníkov a vedcov, aby si vymenili informácie a zdieľali skúsenosti a výsledky výskumu o všetkých aspektoch špecializovaných a interdisciplinárnych oblastí. Konferencia poskytla príležitosť na vytváranie sietí, zdieľanie nápadov a prezentáciu výskumu celosvetovej komunite učiteľov a výskumníkov. Podporila diskusiu o najnovších inováciách, trendoch a praktických problémoch a výzvach, ktorým čelia v týchto oblastiach. Dve členky Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave - PaedDr. Jana Luprichová, PhD. a PhDr. Božena Petrášová, PhD. - boli zaradené medzi „highlighted speakers – významných prezentujúcich“ konferencie.

Viac informácií o konferencii na: https://www.icreconf.org/conference-speakers/ 

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.
Zdroj: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM