Aktuality

ROZHODNUTIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA + ZOZNAM NÁHRADNÍKOV

14.09.2023
ROZHODNUTIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA + ZOZNAM NÁHRADNÍKOV

Zoznam študentov s prideleným ubytovaním (študenti zapísaní v septembri 2023)
ZOZNAM ŠTUDENTOV

Informácia
Ubytovacie kapacity FF UCM sú aktuálne vyčerpané a neprijímajú sa žiadne nové žiadosti o ubytovanie ani odvolania.
Uvoľnené miesta budú poskytované len študentom zo zoznamu náhradníkov v stanovenom poradí.
ZOZNAM NÁHRADNÍKOV

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Ján Demčišák, PhD.
Zdroj: Prodekan pre štúdium