Aktuality

Erasmus+ mobilita kolegýň z KAA v Madeire, Portugalsko

12.06.2023
Erasmus+ mobilita kolegýň z KAA v Madeire, Portugalsko

V dňoch 28.4.2023 až 5.5.2023 sa PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD., PhDr. Božena Petrášová, PhD. A PhDr. Marianna Hudcovičová, PhD. zúčastnili zahraničnej pracovnej  cesty, ktorá sa uskutočnila v rámci výmenného programu Erasmus+ teaching mobility. Cieľovou destináciou bolo Portugalsko, Funchal, Universidade da Madeira. Program mobility bol veľmi bohatý. Opätovne sme na pozvanie vedenia fakulty prišli odprednášať vyžiadané prednášky na rôzne lingvistické témy, ktorými sa v našich oblastiach výskumu dlhodobo venujeme. Dr. Petrášová: Versatility of Human Voice a Cross-Linguistic Role of Sound Symbolism a Phonaesthetics in Linguistics and Literature. Dr.Cíbiková: Terminology: role, function and importance a Terminology work and research. Dr. Hudcovičová: Cultural Transfer in Europe - Common Heritage in Phraseology a Pragmatic analysis of Directness and lndirectness.  Išlo o problematiku terminológie, fonetiky a fonológie a frazeológie. Zúčastnili sme sa medzinárodného vedeckého sympózia, viedli prednášky a semináre pre študentov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia. Stretli sme sa s dekanom filozofickej  fakulty, s ktorým sme dohodli ďalšiu vedeckú spoluprácu.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Marianna Hudcovičová, Ph.D.
Zdroj: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM