Aktuality

Pracovná ponuka na pozíciu projektový manažér/manažérka FF UCM v Trnave

28.07.2023
Pracovná ponuka na pozíciu projektový manažér/manažérka FF UCM v Trnave

Miesto práce: Trnava, FF UCM                                                  

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, zastupovanie

Termín nástupu: 08/2023                                                        

Celková mzda (brutto): 1200 – 1500 EUR v závislosti od rokov praxe

Pracovná náplň:
- aktívne sledovanie a vyhľadávanie projektových príležitostí a nových výziev pre výskumné projekty,
- príprava projektov a príloh (rozpočet, čestné vyhlásenia, povinné prílohy) podľa požiadaviek výzvy, detailné naštudovanie výzvy, presné vypĺňanie dokumentácie, orientácia v normách, metódach, predpisoch a finálna kontrola projektu a jeho príloh podľa podmienok výzvy,
- počas implementácie projektu spracúvať podklady k žiadostiam o platbu, kompletizovať a kontrolovať podpornú dokumentáciu (pracovné výkazy, kumulatívne mesačné výkazy práce, výpočet oprávnených výdavkov atď.), spracúvať podklady k monitorovacím správam, dohliadať na súlad dokumentácie s príručkou pre prijímateľa, projektovými zmluvami, usmerneniami, legislatívou, s rozpočtom, časovým harmonogramom a ďalšími relevantnými dokumentmi, vedenie agendy projektovej dokumentácie,
- spracúvanie následných monitorovacích správ projektov počas dopadového obdobia.

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky na uchádzačov:
- vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa,
- výhodou vzdelanie v odbore verejná správa, regionálny rozvoj alebo iný odbor súvisiaci s EÚ,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- skúsenosť s podávaním a implementovaním projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu,
- znalosť problematiky a legislatívy štrukturálnych fondov,
- dobrý písomný prejav,
- koordinačné a komunikačné zručnosti,
- schopnosť pracovať pod tlakom a časovými obmedzeniami.

Ak Vás ponuka zaujala, pošlite nám do 2.8.2023 na adresu barbora.vyskocovajohn(zav.)doeucm.sk:
- profesijný životopis,
- stručný motivačný list,
- kópiu dokladu o relevantnom vzdelaní,
- podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov
  https://www.ucm.sk/docs/dokumenty/vyberove_konania/2019/suhlas_ucha-dzac.docx  
- zoznam projektov, na ktorých implementovaní ste sa podieľali.

Vybraní uchádzači budú následne pozvaní na osobný pohovor.

 

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: Mgr. Barbora Vyskočová
Zdroj: dekanát FF UCM