Aktuality

Pracovná ponuka na pozíciu analytický a technický pracovník/pracovníčka FF UCM v Trnave

09.05.2023
Pracovná ponuka na pozíciu analytický a technický pracovník/pracovníčka FF UCM v Trnave

Príď na FF UCM v Trnave analyzovať dáta a dávať ich do súvislosti a spolupodielať sa na nastavovaní politík.

Termín nástupu: 07/2023

Náplň práce:
- zber a analýza údajov v oblasti vysokého školstva,
- príprava komentárov, prezentácií,
- analytické činnosti súvisiace so zadefinovaním merateľných ukazovateľov a ich priebežné sledovanie.

Aktuálne riešené témy:
- zber údajov, ich vyhodnocovanie, navrhovanie zberov a ich priorizácia.

Očakávané odborné znalosti a osobnostné vlastnosti:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa so zameraním na kvantitatívne metódy, štatistiku prípadne školstvo,
- analytické myslenie a chuť pracovať s dátami,
- schopnosť zrozumiteľne a jasne zachytiť hlavnú myšlienku,
- ovládanie MS Word, MS Excel (práca s dátami a štatistika), AIS, SAP obsluhovanie evidenčnej oznamovacej, záznamovej, reprodukčnej a výpočtovej techniky,
- výhodou je znalosť práce s databázami a analýzami dát,
- anglický jazyk na úrovni B2 – stredne pokročilý,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie (schopnosť zadefinovať problém a navrhnúť najvhodnejšie riešenie),
- komunikačné zručnosti (zrozumiteľne písať, vhodne si pri tom pomôcť dátami a grafmi a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore),
- rozhodovacia schopnosť (samostatná aj tímová práca),
- schopnosť spracovávať vecne, štylisticky, gramaticky a formálne administratívne písomnosti.

Osobné pohovory budú prebiehať so zameraním na overenie schopností analytického, strategického a koncepčného  myslenia a overenie osobných vlastností.

Podmienky:
- základný plat v zmysle zákona 553/2003 – Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 978 EUR/mesačne, po zaučení možnosť osobného ohodnotenia podľa výkonu prostredníctvom osobného príplatku.

Termín pre prihlásenie na osobný pohovor:
Prihlášku, krátky životopis s popisom pracovnej praxe, motivačný list, doklady o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu: barbora.vyskocova@ucm.sk najneskôr do 9.6.2023.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: Mgr. Barbora Vyskočová
Zdroj: dekanát FF UCM