Aktuality

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave 28.03.2023

27.03.2023
Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave 28.03.2023

Oznamujeme, že dňa 28. marca 2023 o 10:00 hod. sa v miestnosti Z 0.3 na Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava uskutoční zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Všetci členovia aj nečlenovia akademickej obce FF UCM sú vítaní!

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Zdroj: predseda AS FF UCM