Aktuality

Oznam pre študentov so záujmom o ubytovanie v nasledujúcom akademickom roku

10.03.2023
Oznam pre študentov so záujmom o ubytovanie v nasledujúcom akademickom roku

Upozorňujeme všetkých študentov dennej formy štúdia, ktorí majú záujem o ubytovanie v Študentskom domove UCM a zmluvných zariadeniach UCM, aby si v zmysle schváleného postupu podali žiadosť o ubytovanie najneskôr do 31. 05. 2023. Žiadosť je potrebné podať elektronickou formou prostredníctvom AIS. Žiadosti doručené inou formou (písomne alebo mailom) alebo doručené po termíne nebudú akceptované.

Postup pri pridelení ubytovania: https://www.ucm.sk/docs/ubytovanie/2023/postup_pri_pridelovani_ubytovania_2023-24.pdf 

Ďalšie informácie o ubytovaní: https://www.ucm.sk/sk/postup-pri-pridelovani-ubytovania/ 

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Ján Demčišák, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre štúdium