Aktuality

Prihlasovanie na vzdelávací program Univerzity tretieho veku na FF UCM v Trnave

06.02.2023
Prihlasovanie na vzdelávací program Univerzity tretieho veku na FF UCM v Trnave

V rámci projektu BIN SGS02_2021_002: Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie (University Enhancing the Smart Active Aging) sme pripravili bezplatný vzdelávací kurz pre ľudí od 65 rokov.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Zdroj: prodekanka pre ďalšie formy vzdelávania a doktorandské štúdium