Aktuality

Nová kulturologicko-historická publikácia Civilizácia - Dejiny sveta v 1 000 predmetoch

06.02.2023
Nová kulturologicko-historická publikácia Civilizácia - Dejiny sveta v 1 000 predmetoch

Koncom roka 2022 vo vydavateľstve Ikar vyšiel slovenský preklad výpravnej publikácie Civilizácia Dejiny sveta v 1 000 predmetoch (rozsah 400 strán, ISBN 978-80551-8575-0). Jej prekladateľkami sú Ada Böhmerová z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCMAnna Rácová z Ústavu orientalistiky SAV. Anglický originál publikovaný vo vydavateľstve Dorling Kindersley v Londýne je dielom širokého autorského kolektívu a odborných konzultantov.

Ide o výnimočné dielo, v ktorom vysoko odborné texty viazané na jednotlivé geografické, historické a tematické oblasti a časové úseky sú sprevádzané unikátnymi fotografickými vyobrazeniami predmetov a artefaktov dokumentujúcich a ilustrujúcich vývoj ľudstva. Publikácia sa člení na 6 častí, teda rané spoločenstvá do r 700 pred n. l., staroveké civilizácie, obdobie stredovekého obchodovania a impéria, osvietenstvo a imperializmus, časť o priemysle a nezávislosti, a publikáciu uzatvára obdobie od r. 1900 po súčasnosť nazvané Zmenšujúci sa svet. Takéto prehľadné delenie umožní čitateľovi ľahkú orientáciu v texte aj v prezentovaných úsekoch dejín.

Jednotlivé časti zahŕňajú o. i. kapitoly o záhadách induskej civilizácie, o egejských palácových spoločenstvách, o tajomných Nazcoch a Močikoch, o vikingských obchodníkoch a dobyvateľoch, o dračom tróne imperiálnej Číny, o umení a vede v renesančnej Európe, o koloniálnej Amerike, o ríši Sikhov či o osadníkoch v Austrálii a na Novom Zélande, ako aj o vývoji dopravných prostriedkov, o cestách do kozmu alebo  o objektoch tvoriacich súčasť nedávneho či súčasného životného štýlu.

Ako sa uvádza v edičnej informácii vydavateľstva Ikar, „dejiny sveta nemusia byť len o rokoch a zozname udalostí. Ich súčasťou je všetko, čo človek vytvorí a čo po ňom na svete zostane. Od počiatku ľudských dejín nás definuje talent na výrobu vecí, od základných predmetov dennej potreby, ako sú misky a ručné sekery, až po vynálezy špičkových technológií. Tieto predmety vypovedajú o tom, čomu naši predkovia verili a čo si vážili, o vývoji ľudského myslenia, aj o zručnostiach, ktoré sme časom nadobudli“.

Tieto predmety zároveň vypovedajú o stupni remeselných zručností  a o umeleckom cítení ich pôvodcov. Súčasťou ilustračnej dokumentácie sú predmety, ktoré si naši predkovia cenili, medzi ktoré patrili šperky, aké nosili Mezopotámci, či cenné rituálne nádoby, aké používala dynastia Šang. Okrem samotnej názornosti nám umožnia nahliadnuť do špecifickej identity jednotlivých kultúr. Prehľadné delenie textu na obdobia od roku 20 000 pred n. l. až po súčasnosť čitateľovi pomôže ľahko sa orientovať a priradiť zobrazené predmety k jednotlivým obdobiam vo vývoji civilizácie. Publikácia podáva spoľahlivý, pútavý a atraktívny prierez dejinnej cesty ľudstva od pravekých čias po súčasný pokrok civilizácie.

Kniha s takýmto obsahom, teda nielen s množstvom historickej a kulturologickej terminológie z rozmanitých období a oblastí dejín sveta, ale  najmä s nespočetnými historickými predmetmi od nástrojov, nádob, dobových zbraní, dekorácií, ale aj novších obchodovaných predmetov, písomností, obradných či vojenských odevov či ich súčastí, alebo novodobých technických vymožeností, kládla nebývalé nároky na prekladateľské zručnosti a profesionalitu. Zostáva už len dúfať, že výsledok môže potešiť odbornú verejnosť, môže poslúžiť ako vzdelávací materiál pre študentov histórie a kultúry, a poskytne pútavé čítanie a osvetu aj širšej verejnosti.

Malú ukážku si môžete pozrieť TU a TU.

 

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM