Aktuality

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UCM v Trnave - 08.02.2023

26.01.2023
Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UCM v Trnave - 08.02.2023

Dňa 8. februára 2023 sa bude v čase od 09.00 hod. do 12.00 hod. konať v hlavnej budove UCM na Námestí Jozefa Herdu 2, DOtvorených Dverí FF UCM v Trnave.

Svoje zastúpenie tu bude mať všetkých 9 našich katedier, ktoré Vám predstavia aj možnosti štúdia!

Tešíme sa na účasť!

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy