Aktuality

Doktorandi Katedry rusistiky FF UCM absolvovali stáž na Masarykovej univerzite v Brne

01.12.2022
Doktorandi Katedry rusistiky FF UCM absolvovali stáž na Masarykovej univerzite v Brne

Doktorandi Katedry rusistiky FF UCM v Trnave Mgr. Svetlana Cherepanova a Mgr. Jevgenij Filippov v rámci programu Erasmus+ úspešne absolvovali dvojmesačnú stáž na Inštitúte slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Masarykova univerzita je jednou z najväčších univerzít v Českej republike a študuje tu viac ako štyridsaťtisíc študentov.

Doktorandi počas stáže pracovali v univerzitnej knižnici s rôznymi zdrojmi odbornej literatúry, oboznámili sa so špecifikami vzdelávacieho procesu na českej univerzite, zúčastnili sa viacerých doktorandských seminárov. Okrem toho viedli prednášky na témy svojho vedeckého výskumu. Mgr. Jevgenij Filippov predstavil svoju dizertačnú prácu s názvom Problém umeleckej metódy v dramaturgii L. N. Andrejeva. Svetlana Cherepanova predniesla prednášku o literárnej paródii na tému Literárna paródia: teoretický aspekt. Obe prednášky podnietili pestrú diskusiu so študentmi Inštitútu slavistiky.

Stáž v rámci programu Erasmus+ prispela k upevneniu vedeckých kontaktov medzi Univerzitou svätého Cyrila a Metoda v Trnave a Masarykovou univerzitou v Brne. Takáto výmena skúseností prispieva k dosiahnutiu vedeckovýskumných cieľov oboch univerzít.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrea Spišiaková, PhD.
Zdroj: Katedra rusistiky FF UCM