Aktuality

Naša študentka získala Študentskú podnikateľskú cenu roka 2022 a špeciálnu cenu TV JOJ

02.12.2022
Naša študentka získala Študentskú podnikateľskú cenu roka 2022 a špeciálnu cenu TV JOJ

Naša študentka z Katedry psychológie, Bc. et Bc. Diana Gerbocová získala Študentskú podnikateľskú cenu roka 2022 a špeciálnu cenu TV JOJ.

Cieľom projektu „Študentská podnikateľská cena“ 2021“ je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania. Snažíme sa podporovať študentov v tom, aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali už počas štúdia aj realizovať t.z. po skončení školy už mohli fungovať ako samostatne zárobkovo činné osoby príp. firmy ktorú už budú mať aj svojich zamestnancov. Projekt sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom Global Student Entrepreneur Awards. Organizovala ho mimovládna organizácia JCI –Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia). Junior Chamber International- Slovakia je oficiálnou pobočkou Junior Chamber International so sídlom v USA a európskou pobočkou v Berlíne. Vznikla v r. 1915 v St. Louis. Zastúpenie má v 115 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov. Spoločnosť je medzinárodnou organizáciou mladých lídrov a podnikateľov. V r. 2015 oslávila celosvetová JCI 100 rokov od svojho založenia. Jej činnosť je celoslovenská.

Krtko s drevenou klávesnicou k počítaču pomôže prežiť krásne veci aj nemým či ľuďom bez schopnosti čítať. 

Vzdelávacie centrum KRTKO spolupracuje s rôznymi organizáciami, odborníkmi a tiež vzdelávacími inštitúciami. Cieľom je komplexný prístup k deťom a rodičom vo všetkých vekových kategóriách. Poskytujú odbornú intervenčnú a poradenskú starostlivosť deťom a mladým s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia.

Venujú sa aj inováciám špeciálnych pomôcok, využívajú napríklad špeciálnu bezkontaktnú programovateľnú drevenú klávesnicu pre ľudí s telesným, mentálnym a zrakovým postihnutím. Viacerí inovatívni pedagógovia našli jej využitie aj pri výučbe zdravých detí, napríklad v materských školách. V Centre Krtko vnímali jej výnimočnosť a potenciál, a tak neváhali a rozhodli sa nadviazať spoluprácu s jej autorom.

Na Dianu sme hrdí a prajeme jej ešte veľa ďalších úspechov!

Rozhovor s Bc. et Bc. Dianou Gerbocovou nájdete na nasledujúcom odkaze: https://tv.pravda.sk/embed/fd750deb-f47f-49be-806f-57fd005d9f8b 

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: Katedra psychológie FF UCM