Aktuality

Pozvánka na workshop: ROZVOJ PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA

25.11.2022
Pozvánka na workshop: ROZVOJ PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA

Milá kolegyňa, milý kolega,

Katedra pedagogiky FF UCM v Trnave Vás pozýva na prvý workshop ROZVOJ PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA, ktorý sa realizuje v rámci projektu NFP312010BFQ3 s názvom „Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM.“ Výzva: OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 - Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Workshop sa uskutoční dňa 12.12.2022 so začiatkom o 8.45 h v miestnosti Z 0.3 v budove UCM (nám. J. Herdu 2, Trnava). Blok, ktorý bude realizovať doc. PhDr. Miroslava Tokovská, Ph.D. z Kristiania University College Oslo sa bude realizovať v slovenskom jazyku.

Predpokladaný termín druhého workshopu je február 2023. Termín bude konkretizovaný v januári 2023. Po absolvovaní obidvoch workshopov bude účastníkom odovzdaný certifikát.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozvánka na workshop (.pdf)

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: Katedra pedagogiky FF UCM