Aktuality

Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/KA171/zamestnanec

05.10.2022
Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/KA171/zamestnanec

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na zamestnaneckú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 a KA171 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

Zoznam zmluvných krajín a škôl, počty a druhy mobilít:

Dar Es Salaam University, Dar Es Salaam, Tanzánia
1 mobility – pedagóg/zamestnanec
Odbor: historické vedy, cudzie jazyky a kultúry, filozofia, psychológia, pedagogika.

National University of Ostroh Academy, Ostroh, Ukrajina
1 mobilita – pedagóg/zamestnanec
Odbor: historické vedy, cudzie jazyky a kultúry, filozofia, psychológia, pedagogika.

Prihlásenie

Pedagóg/zamestnanec posiela CV a motivačný list v anglickom jazyku, kde uvedie krajinu z ponuky, rovnako typ mobility (učiteľská/zamestnanecká - výučba, školenie) o akú má záujem.

Dokumenty je potrebné doručiť Mgr. Lukáš Kurajda, PhD. osobne do kancelárie 202a alebo e-mailom na lukas.kurajdajohn(zav.)doeucm.sk 

Výberový proces

Termín pre podávanie prihlášok je do 31. októbra 2022. Súčasťou výberového konania bude osobný pohovor s uchádzačom.

Kritériá výberu sú:
- relevantnosť odboru štúdia a/alebo výskumu
- potenciálny prínos pre účastníka a pre fakultu
- dobrý zdravotný stav, t. j. spôsobilosť absolvovať pobyt,
- účastníci programu musia mať v čase odchodu tieto doklady: cestovný pas, akademické vízum (ak sa vyžaduje),
- komerčné poistenie na pokrytie všetkých nákladov spojených s poistnými udalosťami.

Trvanie mobility: 5-15 dní
Realizácia mobilít: počas letného semestra 2023

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
Zdroj: Dekanka FF UCM