Aktuality

Návšteva kolegov z Daugavpilskej univerzity na pôde Katedry rusistiky FF UCM v Trnave

22.09.2022
Návšteva kolegov z Daugavpilskej univerzity na pôde Katedry rusistiky FF UCM v Trnave

S cieľom posilnenia Erasmus mobilít s našimi partnerskými univerzitami sa 20. septembra 2022 na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave realizoval súbor prednášok kolegov z Fakulty humanitných vied Daugavpilskej univerzity. Vedúca Katedry rusistiky a slavistiky, profesorka Anna Stankeviča, oboznámila študentov i pedagógov Katedry rusistiky FF UCM v Trnave s niektorými aspektmi kultúrneho procesu vo východnom Pobaltí. Profesor Žan Badin upriamil pozornosť na ústrednú tému Lotyšsko v ruskej literatúre 20. storočia (1901–1940). Vzhľadom na to, že nedávno na našej katedre realizovali Erasmus+ mobilitu študentky daugavpilskej katedry, išlo o prvú návštevu kolegov-rusistov z tohto pracoviska. V aktuálnom akademickom roku študujú na partnerskej univerzite dve poslucháčky Katedry rusistiky FF UCM v Trnave, rovnako v rámci programu Erasmus+. Veríme, že v budúcnosti rozšírime našu spoluprácu aj v oblasti projektovej činnosti.

Viac informácii na: Facebook Katedry rusistiky FF UCM

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrea Spišiaková, PhD.
Zdroj: Katedra rusistiky FF UCM