Aktuality

Propedeutika do VŠ štúdia – oznam pre študentov 1. ročníka bc. stupňa štúdia (denná forma)

16.09.2022
Propedeutika do VŠ štúdia – oznam pre študentov 1. ročníka bc. stupňa štúdia (denná forma)

Výučba predmetu Propedeutika do VŠ štúdia v 1. ročníku bc. stupňa štúdia v dennej forme bude prebiehať dňa 28. 09. 2022 (streda) v miestnosti S 0.1. V čase od 8.00 do 13.30 prebieha výučba predmetu pre skupiny 1AJKK-BcD15, 1RJKK-BcD15, 1ANFR-BcD19, 1ANRU-BcD15, 1ANVO-BcD15, 1FRHI-BcD19, 1FRRU-BcD19, 1HIAN-BcD15, 1HISL-BcD15, 1HIVO-BcD15, 1SLAN-BcD15, 1SLRU-BcD15, 1VOSL-BcD15, 1VORU-BcD15, 1HINE-BcD15, 1ANNE-BcD15, 1NEFR-BcD19, 1SLNE-BcD19, 1NJKK-BcD15, 

V čase od 13.30 do 19.00 prebieha výučba pre skupiny 1PSYCH-BcD15, 1FILO-BcD15, 1ETNO-BcD15, 1HIKY-BcD15 

Výučba plánovaná na tento deň v miestnosti S 0.1 a v daných časoch pre určené skupiny sa nerealizuje. 

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: Mgr. Veronika Michvocíková, PhD.
Zdroj: Vedúca katedry pedagogiky FF UCM