Aktuality

Slávnostné oceňovanie učiteľov francúzskeho jazyka pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny

09.06.2022
Slávnostné oceňovanie učiteľov francúzskeho jazyka pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny

Dňa 08. júna 2022 sa v Aule Jozefa Matúša Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnilo slávnostné oceňovanie učiteľov francúzskeho jazyka pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny.

Organizátormi tohto podujatia boli Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou rektorky UCM v Trnave, prof. Mgr. Katarinou Slobodovou Novákovou, PhD., ktorú zastúpila poverená funkciou prorektorky pre vonkajšie vzťahy, doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

Ceny pre laureátov v podobe bronzových, strieborných a zlatých medailí odovzdávala prezidentka Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny, doc. Mgr. Jana Bírová, PhD, spolu s regionálnym riaditeľom kancelárie Frankofónnej univerzitnej agentúry pre strednú a východnú Európu, prof. Mohamedom Ketataom. Laureáti zároveň obdržali ďakovné listy od dekanky Filozofickej fakulty UCM, doc. Mgr. Mariany Sirotovej, PhD. a poukážky od odbornej referentky pre predmetové olympiády a postupové súťaž z IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Mgr. Alexandry Pačutovej.

O hudobné spestrenie podujatia sa postarala Kristína Krajčíková, absolútna víťazka Spievam po francúzsky 2022 z Gymnázia Jána Hollého v Trnave.

Oceneným laureátom ďakujeme za ich prácu, dosiahnuté výsledky a prajeme veľa úspechov v osobnom aj profesionálnom živote.

Fotogaléria

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: Mgr. Lukáš Kurajda, PhD.
Zdroj: PR manažér FF UCM v Trnave