Aktuality

Doc. Hornáček Banášová členkou správnej a dozornej rady SAAIC

20.05.2022
Doc. Hornáček Banášová členkou správnej a dozornej rady SAAIC

Kolegyňa z Katedry germanistiky FF UCM doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. bola na zasadnutí SAAIC dňa 20.apríla 2022 zvolená za členku Správnej a dozornej rady SAAIC na obdobie 2022 -2025. Považujeme to za ocenenie práce našej kolegyne v oblasti internacionalizácie a rozvoja medzinárodnej spolupráce.

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)je založená v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb. dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb.
Poslaním Asociácie je podporovať a koordinovať vzdelávacie a iné programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií.
Asociácia zabezpečuje prípravu a realizáciu vzdelávacích a vedecko-výskumných programov a aktivít, najmä programu Erasmus+ v Slovenskej republike.

Gratulujeme a prajeme veľa pracovných úspechov.

Viac informácií TU a TU.

Vložil: Lukáš Kurajda