Aktuality

31. ročník olympiády vo francúzskom jazyku

27.04.2022
31. ročník olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 22.4.2022 sa v priestoroch divadla Iuventy v Bratislave, za prítomnosti jej generálneho riaditeľa Dr. Petra Lenča, PhD., konalo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien z 31. ročníka olympiády vo francúzskom jazyku.

Do celoštátneho kola postúpilo 69 najšikovnejších žiakov zo všetkých krajov Slovenska. Traja z nich sa zúčastnia na jeseň 2022 medzinárodného kola. Celoštátne kolo sa dialo pod patronátom Jej Spektability doc. Mgr. Mariany Sirotovej, PhD., mim.prof., dekanky FF UCM v Trnave a prof. Emmanuela Samsona, riaditeľa Regionálneho centra frankofónie pre strednú a východnú Európu. Odovzdávania cien sa zúčastnil aj pán Ing. Andrej Krchňavý,

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ktorý každoročne darúva najlepšie umiestneným žiakom pestré darčeky. Veľká vďaka za organizáciu patrí Oddeleniu olympiád, jej riaditeľovi Dr. Romanovi Lehotskému, tajomníčke COK OFJ sl. Alexandre Pačutovej a celému organizačnému tímu. Počas slávnosti boli odovzdané aj ocenenia za vytrvalosť a entuziazmus učiť sa francúzsky jazyk ako aj za jeho propagovanie Ange, chevalier francophone za roky 2020 (Adriane Šinkovej z Gymnázia Jána Hollého v Trnave), 2021 (Jozefovi Pukančíkovi za 1.miesto v Medzinárodnej olympiáde vo francúzskom jazyku v 2021) , 2022 (Alexandrovi Kanderkovi z Gymnázia A. Raymana v Prešove). Výsledky z celoštátneho kola olympiády sa nachádzajú tu https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-vo-francuzskom-jazyku/ 

 

Fotogaléria https://www.facebook.com/photo/?fbid=530570551995490&set=pcb.530572601995285 

Podujatím sprevádzala hudba a piesne Lucii Bujnovej, frankofónnej šansoniérky.
Žiakom a študentom srdečne blahoželáme.
Doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim.prof., dekanka FF UCM v Trnave
Doc. Mgr. Jana Bírová, PhD., predsedníčka národnej poroty pre francúzsky jazyk 

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: Doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.
Zdroj: predsedníčka národnej poroty pre francúzsky jazyk