Aktuality

Doktorandské fórum germanistiky v zahraničí: 4. medzinárodný online seminár pre doktorandov

25.04.2022
Doktorandské fórum germanistiky v zahraničí: 4. medzinárodný online seminár pre doktorandov

V mene partnerskej siete

Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko)
Univerzita Jana Evangelistu Purkyně v Ústí nad Labem (Česká republika)
Vroclavská univerzita (Poľsko)

Vás pozývame na nasledujúce podujatie:

DOKTORANDENFORUM AUSLANDSGERMANISTIK
4. medzinárodný online seminár pre doktorandov

27. 04. 2022 od 9:00 do 16:00
Platforma: Zoom
Prístup na podujatie: https://us02web.zoom.us/j/82355386065?pwd=Sk9qUjRjbHlrNStpbnJCOG5ad0N0Zz09 
Program: TU NA STIAHNUTIE

Srdečne pozývame všetkých doktorandov, ktorí sa venujú výskumu v oblasti germanistiky (lingvistika, literatúra, didaktika nemčiny, DaF) a všetkých, ktorých zaujíma výskum novej generácie výskumníkov.

Viac informácií o predchádzajúcich publikáciách: TU

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy