Aktuality

Harmonogram štátnych skúšok - Máj 2022 - aktualizované

26.04.2022
Harmonogram štátnych skúšok - Máj 2022 - aktualizované

Vážení končiaci študenti, v nasledujúcich odkazoch nájdete harmonogramy štátnych skúšok.

Katedra psychológie:
Priebeh a harmonogram Bc. a Mgr. štátnych skúšok - aktualizuje sa

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie:
Štátnicové komisie 

Katedra anglistiky a amerikanistiky:
Harmonogram kolokviálnych skúšok

Katedra rusistiky:
Bc. Mgr. a rozširujúce štúdium

Katedra germanistiky
Bc. a Mgr. denné štúdium

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
Bc. štátne skúšky

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií 
BcD, MgrD (HIKY), BcD (HIVO, HISL, HIAN), MgrD, MgrE (HIVO, HISL)

Pedagogické kombinácie:
Učiteľské odbory Bc. a Mgr.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre štúdium