Aktuality

Oznam o prechode na prezenčnú formu vyučovania s platnosťou od 7.3.2022

01.03.2022
Oznam o prechode na prezenčnú formu vyučovania s platnosťou od 7.3.2022

Oznamujeme študentom Filozofickej fakulty, že od 07.03.2022 prechádzame z online výučby v dennej forme na prezenčnú formu výučby s nasledujúcimi výnimkami:

  1. Prednášky v študijnom programe Psychológia v bakalárskom a magisterskom stupni vzdelávania budú realizované online formou. Semináre a cvičenia prezenčnou formou.
  2. Výučba v študijnom programe Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii v bakalárskom a magisterskom stupni vzdelávania bude realizovaná, vzhľadom na vojnový konflikt na Ukrajine, online formou.
  3. Zahraniční pedagógovia pracujúci na FF UCM môžu realizovať výučbu online formou.
Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
Zdroj: Dekanka FF UCM