Aktuality

Výzva na predkladanie nominácií zamestnancov a študentov FF UCM na Erasmus+ mobility v AR 2022/23

13.01.2022
Výzva na predkladanie nominácií zamestnancov a študentov FF UCM na Erasmus+ mobility v AR 2022/23

Oddelenie pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie nominácií pre pedagogické a študentské mobility Erasmus+ v akademickom roku 2022/23.

Výberové konania sa realizujú na jednotlivých katedrách FF UCM a v prípade záujmu je potrebné kontaktovať katedrových koordinátorov a sledovať web katedry:

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy