Aktuality

Organizácia štátnych záverečných skúšok 17. január 2022- 18. február 2022 - ONLINE

05.01.2022
Organizácia štátnych záverečných skúšok 17. január 2022- 18. február 2022 - ONLINE

bakalárske štúdium, magisterské, rigorózne, dizertačné a rozširujúce štúdium

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a platné epidemické opatrenia sa budú štátne skúšky konať VÝLUČNE ONLINE FORMOU pripojením na platformu MS Teams prostredníctvom elektronickej pozvánky, ktorá bude účastníkom zaslaná na e-mailové adresy (ucm adresy).

Priebeh štátnic si na základe formy štúdia a obsahu samotného štúdia určuje vedenie katedry.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre štúdium