Aktuality

Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/študent

06.12.2021
Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/študent

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

Zoznam zmluvných krajín a škôl, počty a druhy mobilít:

Dar Es Salaam University, Dar Es Salaam, Tanzánia
2 mobility – študent

Odbor: etnológia, etnológia a mimoeurópske štúdiá

Prihlásenie

Študent posiela CV a motivačný list v anglickom jazyku, kde uvedie krajinu z ponuky, rovnako typ mobility o akú má záujem.

Dokumenty je potrebné doručiť Mgr. Lukášovi Kurajdovi, PhD. e-mailom na lukas.kurajdajohn(zav.)doeucm.sk 

Výberový proces

Termín pre podávanie prihlášok je do 31. decembra 2021. Súčasťou výberového konania bude osobný pohovor s uchádzačom.

Kritériá výberu sú:

-          relevantnosť odboru štúdia a/alebo výskumu
-          potenciálny prínos pre účastníka a pre fakultu

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: projektové oddelenie grantov FF UCM