Aktuality

Posledná rozlúčka s doc. PhDr. Janou Skladanou, CSc.

15.11.2021
Posledná rozlúčka s doc. PhDr. Janou Skladanou, CSc.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 13. novembra 2021 nás navždy opustila doc. PhDr. Jana Skladaná, CSc., dlhoročná pracovníčka Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Strácame múdru a láskavú učiteľku, vynikajúcu odborníčku, vzácnu kolegyňu a priateľku.

Najbližšej rodine a priateľom vyslovujeme úprimnú sústrasť!

Posledná rozlúčka so zosnulou bude 23. novembra 2021 o 13,15 v Krematóriu v Bratislave.

 

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.
Zdroj: Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave