Aktuality

Harmonogram kolokviálnych skúšok - Máj-Jún 2021

06.05.2021
Harmonogram kolokviálnych skúšok - Máj-Jún 2021

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Katedra rusistiky - MgrD., MgrE., BcD.

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie (VOSL MgrE, HIVO MgrD, HIVO BcD, VOSL BcD, ANVO BcD, FILO MgrD)

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií (BcD HIVO, HISL, HIAN; MgD HIVO, MgE HISL; BcD HIKY; MgD HIKY)

Katedra pedagogiky

Katedra germanistiky

Katedra etnológie a mímoeurópskych štúdií

Katedra anglistiky a amerikanistiky:
AJKK Bc.
AJKK Mgr.
UAP Bc.

Katedra psychológie
Bc. priebeh a rozpis
Mgr. priebeh a rozpis

Tabluľka miestností za všetky katedry k dispozíci TU.

Oznamujeme študentom, že realizácia štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce bude prebiehať prostredníctvom fyzickej prítomnosti v popísanom priebehu a za dodržania všetkých pandemických opatrení.

Viac informácií nájdete TU.

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave test budú potrebovať študenti, ktorí prichádzajúci na štátne skúšky z  bordových okresov podľa COVID Automatu (7 – dňový test).  Študenti prichádzajúci z červených a ružových okresov pred štátnou skúškou predložia čestné vyhlásenie (v prílohe TU), že neprejavujú príznaky akútneho ochorenia, že im regionálny úrad, alebo lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti nenariadil karanténne opatrenie a že za posledných 7 dní neboli v úzkom kontakte s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID 19 .

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť