Aktuality

Prezenčná metóda štátnych skúšok a dištančná metóda skúšania v LS 2020/2021

28.04.2021
Prezenčná metóda štátnych skúšok a dištančná metóda skúšania v LS 2020/2021

Oznamujeme študentom, že realizácia štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce bude prebiehať prostredníctvom fyzickej prítomnosti.

Na základe momentálnej situácie však naďalej budú ostatné skúšky v LS 2020/2021 prebiehať dištančnou formou.

Všeobecné ustanovenia k realizácií štátnej skúšky nájdete TU.
Realizovanie dištančného skúšania v LS 2020/2021 nájdete TU. 

V prípade potreby je možné požiadať o výnimku pre realizáciu štátnej skúšky na FF UCM, žiadosť je k dispozícii TU.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť