Aktuality

ERASMUS+ výzva na podávanie projektov

01.04.2021
ERASMUS+ výzva na podávanie projektov

Finančný príspevok z programu Erasmus+ môžu získať výlučne organizácie/inštitúcie aktívne v relevantnej oblasti vzdelávania registrované na Slovensku. V oblasti mládeže môžu byť oprávnené aj skupiny jednotlivcov.

Plné znenie výzvy spolu s termínmi podávania žiadostí môžete nájsť TU.

Formuláre žiadostí a informácie o jednotlivých programoch môžete nájsť na nasledujúcom odkaze: https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/index.php?sw=5

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: MA. Vladimír Trubač
Zdroj: Projektový manažér grantov FF UCM