Aktuality

Voľby do Akademického senátu FF UCM a Akademického senátu UCM - zoznam kandidátov

31.03.2021
Voľby do Akademického senátu FF UCM a Akademického senátu UCM - zoznam kandidátov

Na základe smernice Zásad volieb do AS UCM a uznesenia č. 2/2021 Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Akademický senát Filozofickej fakulty UCM vyhlasuje termín riadnych volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za FF UCM a Akademického senátu FF UCM.

Termín volieb: 8. apríla 2021
e-voľby: v čase 10.00 – 13.00 hod. (MS Forms)

Plánované stretnutie volebnej komisie sa konalo prostredníctvom platformy MS Teams. Zápisnica zo stretnutia Volebnej komisie je k dispozícii TU.

Zoznam kandidátov pre riadne voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UCM a AS FF UCM k dispozícii TU. 

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PaedDr. Marianna Figedyová, PhD.
Zdroj: Volebná komisia pre voľby do AS FF UCM a AS UCM