Aktuality

Informácia o konaní volieb do Akademického senátu FF UCM a Akademického senátu UCM

12.03.2021
Informácia o konaní volieb do Akademického senátu FF UCM a Akademického senátu UCM

Na základe smernice Zásad volieb do AS UCM a uznesenia č. 2/2021 Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Akademický senát Filozofickej fakulty UCM vyhlasuje termín riadnych volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za FF UCM a Akademického senátu FF UCM.

Termín volieb: 8. apríla 2021
e-voľby: v čase 10.00 – 13.00 hod. (MS Forms)

Termín podávania návrhov na kandidátov pre riadne voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UCM a AS FF UCM: 
do 30. marca 2021, 12.00 hod.

Nominačné listy:
AS FF UCM študentská časť

AS FF UCM zamestnanecká časť

AS UCM študentská časť

AS UCM zamestnanecká časť

Súhlas s nomináciou

Oznam o konaní, termíne a podmienok volieb k dispozícii TU.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Zdroj: predseda AS UCM