Aktuality

Výberové konanie

08.02.2021
Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: dekanát FF UCM