Aktuality

Prihlasovanie na výberové konanie Erasmus+ pre AR 2021/2022

22.01.2021
Prihlasovanie na výberové konanie Erasmus+ pre AR 2021/2022

Filozofická fakulta UCM v Trnave v spolupráci s jednotlivými katedrami vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ v akademickom roku 2021/2022. Čítať ďalej...

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre oblasť zahraničných vzťahov a vzťahov s verejnosťou FF UCM