Aktuality

Informácia o konaní volieb do Akademického senátu FF UCM

18.01.2021
Informácia o konaní volieb do Akademického senátu FF UCM

9. marca 2021 v čase od 8.00 do 16.00 hod. sa v miestnosti Z 0.3 uskutočnia voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS FF UCM a AS UCM.

Návrhy kandidátov môžu podávať členovia Akademickej obce FF UCM do 2. marca 2021 do 12.00 hod.

Podrobnosti o konaní volieb, možnostiach kandidatúry a zložení volebnej komisie obdržia členovia AO FF UCM na mailové adresy.

Termín, podmienky pre realizáciu volieb do AS FF UCM
Termín, podmienky pre realizáciu volieb do AS UCM

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Zdroj: predseda AS UCM