Aktuality

Informácia k študentským a absolventským stážam

17.12.2020
Informácia k študentským a absolventským stážam

Informácie o možnosti prihlásenia sa na študentské a absolventské stáže nájdete tu.

Vložil: Martina Vlachovičová
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Zdroj: prodekanka pre oblasť zahraničných vzťahov a vzťahov s verejnosťou FF UCM