Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu FF UCM

11.12.2020
Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu FF UCM

Pozývame všetkých členov akademickej obce na riadne zasadnutie Akademického senátu FF UCM, ktoré sa uskutoční online dňa 16. 12. 2020 o 12.30 hod

Pozvánka
ROKOVANIE AS FF UCM

Vložil: Martina Vlachovičová
Zodpovedná osoba: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Zdroj: predseda AS FF UCM