Aktuality

Rozvrh hodín - zimný semester 2020/2021 - aktualizácia

28.09.2020
Rozvrh hodín - zimný semester 2020/2021 - aktualizácia

Aktualizovaný rozvrh hodín pre zimný semester 2020/2021 nájdete tu.
Niektoré prednášky boli zmenené na online formu. Bližšie informácie k online výučbe poskytnú jednotlivé katedry.

Poznámka

Vysvetlivky k označeniu miestností:

PM – prednášková miestnosť
SM – seminárna miestnosť

Budova Nám. J. Herdu 2 (hlavná budova):

S01 – S05 – prízemie

S11, S12 – 1. poschodie

S21, S23, S24, S25 – 2. poschodie  

S31 – S33 – 3. poschodie

Budova Hajdóczyho 1:

H02, H03 – prízemie

H11 – H110 – 1. poschodie      

HS03, HS04 – suterén

Vložil: Martina Vlachovičová
Zodpovedná osoba: PhDr. Ján Demčišák, PhD.
Zdroj: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť FF UCM