Aktuality

FF UCM rieši projekt Výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jedinca

28.02.2020
FF UCM rieši projekt Výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jedinca

Názov a sídlo prijímateľa: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave                                                                     
Názov projektu: Výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jedinca
Kód projektu: 313011W276                                                                                                                                   

Miesto realizácie projektu: UCM Trnava, Nám. J. Herdu 2, Filozofická fakulta

Výzva:
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie   
             nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít
             v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Výška poskytnutého NFP:
294 926,63 €

Opis projektu: Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie VV potenciálu na UCM v oblasti skúmania dopadov emergentných technológií na spoločnosť a človeka prostredníctvom stabilizovania a rozvoja existujúcich výskumno-vývojových kapacít s dôrazom na rozšírenie medzinárodnej spolupráce. Výskumno-vývojový projekt sa zameriaval na produktovú líniu RIS 3 "podpora netechnologických inovácií s využitím spoločenskovedných a humanitných vedomostí", resp. na "výskum dopadu technológií na spoločnosť a jedinca" v rámci znalostnej oblasti "kreatívny priemysel". V rámci projektu sa realizovala hlavná aktivita, ktorou bol výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jedinca. Išlo o nezávislý výskum a vývoj s cieľom lepšie porozumieť aké výhody, ale aj riziká prinášajú vybrané emergentné technológie pre život človeka a fungovanie spoločnosti. 

Projektové publikácie:

1.       The Council of Europe should not reaffirm the ban on germline genome editing in humans. EMBO Reports. - ISSN 1469-221X, Vol. 18, iss. 11 (2017), pp. 1871-1872. Impact factor 8,568 (doi: 10.15252/embr.201745246) https://www.embopress.org/doi/10.15252/embr.201745246 

2.       Germline gene therapy is compatible with human dignity. EMBO Reports. - ISSN 1469-221X, Vol. 18, iss. 12 (2017), p. 2086, Impact factor 8,568 (doi: 10.15252/embr.201745378) https://www.embopress.org/doi/10.15252/embr.201745378 

Tieto publikácie vznikli bez iného financovania vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jedinca 313011W276, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: https://www.opii.gov.sk/ 

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: projektový manažér FF UCM