Aktuality

Prijímacie konanie FF UCM na AR 2020/2021 - 2. kolo

17.07.2020
Prijímacie konanie FF UCM na AR 2020/2021 - 2. kolo

Prijímacie konanie FF UCM na AR 2020/2021 - do 31. 07. 2020 

Ak študent posiela elektronickú prihlášku, nie je potrebné ju dodatočne posielať poštou.
Postup podávania prihlášky nájdete tu
Tabuľku povinných príloh pre prijímacie konanie nájdete tu.

Vložil: Martina Vlachovičová
Zodpovedná osoba: PhDr. Ján Demčišák, PhD.
Zdroj: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť FF UCM