Aktuality

Zápis študentov do ďalšej časti štúdia v akademickom roku 2019/2020