Štúdium

Informácie o štúdiu - knižka, harmonogram

Informácie o štúdiu v akademickom roku 2016/2017 - študijné programy FF
Informácie o štúdiu v akademickom roku 2015/2016 - študijné programy FF
Informácie o štúdiu v akademickom roku 2014/2015 - študijné programy FF
Informácie o štúdiu v akademickom roku 2013/2014 - študijné programy FF
Informácie o štúdiu v akademickom roku 2012/2013 - študijné programy FF
Informácie o štúdiu v akademickom roku 2011/2012 - študijné programy FF (dokument PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harmonogram štúdia v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v akademickom roku 2018/2019.
Harmonogram 
štúdia v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v akademickom roku 2017/2018.
Harmonogram štúdia v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v akademickom roku 2016/2017. + doplnenie harmonogramu štúdia v AR 2016/2017.  
Harmonogram štúdia v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v akademickom roku 2015/2016. + doplnenie harmonogramu štúdia v AR 2015/2016.
Harmonogram štúdia v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v akademickom roku 2014/2015. + doplnenie harmonogramu štúdia v AR 2014/2015.
Harmonogram štúdia v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v akademickom roku 2013/2014. + doplnenie harmonogramu štúdia v akademickom roku 2013/14 - opravné štátne skúšky
Harmonogram štúdia v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v akademickom roku 2012/2013.
Harmonogram štúdia v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v akademickom roku 2011/2012.